Ženy

Existuje definícia lásky?

Vždy sa jedná o silný emocionálny pocit, náklonnosť alebo citový vzťah k :

  • blízkej osobe napríklad vo forme rodičovskej alebo partnerskej  lásky
  • k športu, druhu jedla, veciam, knihám,  predmetom, udalostiam
  • príťažlivosti vo forme erotického vyžarovania
  • potrebe vykonania dobrého skutku

láska srdce vzťah.jpg
Vzájomný blízky vzťah dvoch osôb sa v odbornej terminológii nazýva pojmom interpersonálna láska. Fyzická príťažlivosť pritom  nie je jej jediným základom. Častokrát je vyjadrená vo forme viacerých emócií ako napr. vzájomnosť, náklonnosť, empatia, intimita, vášeň ale aj starostlivosť o druhého.
Má veľa podôb, štádií a foriem. Je základným prvkom ľudského života a je od nepamäti nevyčerpateľným zdrojom pre hudbu, kultúru a umenie.
V našej spoločnosti je rozvinutá aj kresťanská láska  – vzťah k Bohu a kresťanskému učeniu. Poníma sa skôr ako skutok a je protikladom telesnej lásky. Dôraz sa kladie na vzťah Boha k blížnemu a učenie je postavené na tomto základe. Do popredia dáva tri základné piliere – vieru, nádej a lásku. Nádej je pritom súčasťou lásky.
Mytológia definovala lásku ako spájanie bohov a ľudí.
Dávni filozofovia a myslitelia ju nazývali viacerými pojmami  – napr. prebúdzanie k životu, vzájomné emocionálne obohacovanie sa, poznávanie, radosť zo života, sebaprehlbovanie.dvojica nevesta.jpg

Zamilovanosť a láska

Po určitom období vzájomného seba spoznávania a objavenia príťažlivosti vo všetkých formách prichádza obdobie absolútnej zamilovanosti. Naše prejavy, skutky a nálady sú riadené hormónmi šťastia a svet je pozitívny a farebný. Na tomto základe je potrebné budovať lásku. To znamená vzájomnú úctu, rešpekt, cit a takt. Dôležitá je aj zhoda o vzájomnej budúcnosti a kroky k nej smerujúce. Otvorenosť, úprimnosť a dôvera je pritom vždy základom zdravého harmonického vzťahu.
Vytýčenie požiadaviek alebo rôznych dôvodov ako napríklad – ak pôjdeš so mnou na turistiku, ak budeš mať krajšiu postavu, ak budeš viac zarábať, ak budeš mať viac rád/rada mojich rodičov a podobne nepatria k čistej, nezištnej láske.
Nech príde kedykoľvek, v akomkoľvek veku vždy ju treba chrániť, pestovať a rozvíjať. Pretože až vtedy, keď ju stratíme spoznáme jej hĺbku.