Nezařazené

Mimoškolské aktivity – výber krúžkov

Aby bol vývoj dieťaťa naozaj komplexný, potom sa na ňom majú zúčastňovať tri základné zložky:

  • Rodina
  • Škola
  • Mimoškolská aktivita

modelování

Rozumný rodič sa všemožne snaží o komplexný rozvoj svojho dieťa. Starostlivo mu vyberá školu. Rovnakú pozornosť je potrebné ale venovať aj výberu mimoškolskej aktivity. Veď si len zoberme, že dieťa v škole trávi 4-6 hodín v závislosti od veku. V popoludňajších hodinách by malo tráviť čas v školských kluboch a záujmových krúžkoch a podvečerný čas by sme mali tráviť s dieťaťom my. Hlavne čas s nami by sme mali využiť naplno. Všetko doma počká- naše dieťa má byť v popredí nášho záujmu. Rozprávajme sa s ním, hrajme sa, kontrolujme jeho prípravu do školy a pomôžme mu.
Rodič musí mať ale prehľad aj o využívaní času dieťaťom v popoludňajšom čase. Ideálne je, keď pár krát do týždňa má dieťa záujmový krúžok.

  • Krúžok má dieťa zaujať- tak to už vyplýva z jeho názvu.

hrnčíř
Podľa individuálnych záujmov dieťaťa voľte teda záujmový krúžok. Nikdy to nerobte podľa vašich záujmov ak nekorešpondujú pravdaže so záujmami dieťaťa. Ak dieťa nemá rado pohybové aktivity- nedávajme ho na športový krúžok. Získa iba väčšiu nechuť. Ak máme pocit, že dieťa má málo pohybu- zmeňme to my. Choďme s nim na prechádzku, zahrajme si loptové alebo iné hry. Ak je dieťa kreatívne- krúžok má tento jeho záujem podporiť- výtvarný, rezbársky, modelársky. Ak má dieťa kladný vzťah k rozprávkam a k umeleckému prednesu- dajme ho na čitateľský, dramatický, „bábkoherný“, alebo iný podobného zmerania.
Všetko je to na záujme dieťaťa. Toto musí mať rodič pri výbere správneho záujmového krúžku na pamäti. Ešte jedna pripomienka na záver-

  • dieťa potrebuje aj oddych a priestor pre seba.

Nie je teda vhodné zorganizovať mu každú minútu každého dňa. Všetkého jednoducho veľa škodí. Sledujme správanie svojho dieťaťa a zistíme, či sme ho náhodou nepreťažili viac ako sme chceli a ako je zdravé.