Nezařazené

Podnikanie a založenie vlastnej obchodnej spoločnosti

Ak chce človek rozbehnúť svoje podnikanie, v ktorom by teda mohol právoplatne uzatvárať obchodné transakcie a plniť si záväzky voči obchodným partnerom, musí to robiť s firmou, ktorá bude zapísaná v Obchodnom registri SR, a teda riadne preverená úradmi ako spôsobilá vykonávať obchody.

Podnikateľka, laptop

Práve preto nie je zápis firmy do Obchodného registra, a teda jej založenie takým prostým a rýchlym procesom, akým by to zakladateľom ideálne vyhovovalo. Bez výnimky musia rátať s investovaním svojho času v prospech byrokracie a úradných poriadkov. Čo ale zas v realite znamená, že podnikateľ podstupujúci tento proces ešte nie je v pravom zmysle slova obchodník, ale viac menej behá po úradoch, podáva žiadosti, dokladá zakladateľské listiny a čaká na schválenia.

  • Je to investovaný čas, počas ktorého sa tak ešte nemôže (aspoň nie plnohodnotne) pustiť do reálnych obchodných činností.

A toto znamená pre mnohých podnikateľov prekážku, ktorú nechcú alebo niekedy ani nemôžu tolerovať, hoci sú ich podnikateľské úmysly čisté.

Chcú rozbehnúť biznis s preverenou a nezávadnou firmou, nechcú mať nevybavené pohľadávky voči úradom či právnemu poriadku, ale skrátka chcú svoj čas venovať tomu pre nich najpodstatnejšiemu- obchodným príležitostiam. Tieto ale môžu byť v určitom zmysle časovo obmedzené a respektíve s pribúdajúcim časom môžu strácať svoj potenciál.

Platí to aj v prípade, ak by chcel podnikateľ na firmu vykonať jednorazovú, ale väčšiu investíciu, v ktorej by si následne mohol odrátať DPH, ale len za predpokladu, ak je jeho firma registrovaným platcom na daňovom úrade. A pokiaľ ňou nie je, musí ju zaregistrovať, k čomu by mu ale daňový úrad okrem ďalších administratívnych povinností mohol prideliť tiež vysokú zábezpeku.

Úspech, stres

Nech sú časové obmedzenia podnikateľa akéhokoľvek charakteru, vyhne sa im v prípade, ak si namiesto založenia spoločnosti kúpi firmy na predaj https://41business.com/predaj-ready-made.

  • Založené eseročky zapísané v Obchodnom registri, s doloženými živnostenskými opatreniami, zakladateľskými listinami, so splateným základným imaním a registrovanými na DPH.