Peniaze

Ekonomika a jej 4 zásadné historické fázy

S pojmom ekonomika sa stretávame pomerne často a zrejme vieme, že ide o systém hospodárstva. Ale takýto opis je veľmi nekonkrétny, chcelo by to konkrétnejší rozbor o tom, čo vlastne pojem ekonomika so sebou prináša, respektíve aký je jej význam či činnosť nevraviac o jej viacero podobách a funkciách pre štát, ale najmä pre spoločnosť a každého z nás.

řecko

Ekonomika vlastne organizuje ľudskú činnosť spojenú s prácou a to smerom, aby z vyrobených produktov či poskytovaných služieb zároveň ľudstvo spätne ťažilo. Motiváciou ľudí pracovať a tvoriť produkty či služby sú peniaze. Peniaze človek získa svojou činnosťou a za ne si následne môže kúpiť na trhu rôznorodý vyprodukovaný tovar alebo využiť  poskytované služby z viacerých odvetví.
Každý štát je zodpovedný za vlastné riadenie ekonomiky, preto sa jej zvykne vravieť i národné hospodárstvo.

Respektíve jej výsledkom, ktoré národu prináša. Ale model ekonomiky je v podstate u väčšiny krajín podobný, nie však rovnako prospešný. No vychádza z rovnakého princípu, výsledok však už záleží od viacerých iných faktorov daného štátu akými sú nezamestnanosť, výška mzdy, vzdelanie obyvateľstva, populácia, počet výrobných podnikov,…Model ekonomiky sa aj kvôli tejto svojej nevyrovnanosti v histórii ľudstva niekoľko krát pomenil. K dnešnej podobe jej systém absolvoval niekoľko zásadných zmien. Tieto fázy môžeme stručnejšie zhrnúť do štyroch podstatných bodov jej postupného vývoja:

1.       Systém ekonomiky založený na zvyklostiach
2.       Trhová ekonomika
3.       Ekonomika riadená štátom
4.       Zmiešaná ekonomika

bavorsko

Prvý bod bol aktuálny v staroveku až stredoveku a dnešnej dobe je už priveľmi vzdialený, v podstate zanikol. Aktuálnejší je práve druhý bod založený na voľnom pohybe trhu, služieb, ako aj práce i výsledného kapitálu. Tretí bod bol typickým najmä pre autoritatívne systémy 20. storočia a štvrtý bod sa začína do praxe realizovať i dnes, i keď jeho podoba nie je ešte zaužívaným pravidlom.